Pravidla nových půjček

Již pár měsíců platí novela spotřebitelského zákona která nejenom že pročistila trh tak aby zůstali pouze ty slušné úvěrové společnosti, ale i přinesla několik benefitů pro zájemce o úvěr.

1.RPSN definitivně říká, kolik peněz přeplatíte

Nově RPSN jednotně říká kolik zaplatíte. Doposud pravidla byla poměrně volná a tak se snadno mohlo stát že půjčka s papírově menším úrokem byla ve skutečnosti dražší než ta která ho měla vyšší. Metodiky výpočtu RPSN byli různé a též nebyla povinnost do výpočtu zahrnout všechny poplatky jako je třeba povinné pojištění neschopnosti splácet.Nově Evropská unie vypracovala jednotnou metodiku stanovení RPSN. Nově musí RPSN obsahovat veškeré náklady pro spotřebitele, které jsou věřiteli známy. Jedná se o úroky, provize, daně, poplatky pro zprostředkovatele úvěru, náklady na ocenění nemovitosti za účelem zřízení zástavního práva a veškeré další poplatky, které jsou spojeny s úvěrem, jako například životní pojištění nebo pojištění nemovitosti. Tato metodika byla zahrnuta do nové legislativy a všechny úvěrové společnosti se jí musí nyní řidit.

2.Poskytovatelé mají nové informační povinnosti

Nově musí věřitelé spotřebitele informovat o riziku změny směnného kurzu u úvěrů v cizí měně. Dále musí poskytnout nejenom všechny relevantní informace o své osobě jako například zda je samostatný nebo vázaný poskytovatel a též je povinen říci jak velkou má provizi za zprostředkování úvěru.

3.Nové podmínky pro předčasné splacení úvěru

Spotřebitelům se nyní otvírají větší možnosti při předčasném splácení úvěrů. Tato změna je vítaná zvláště u hypoték kde za předčasné splácení banky mnohdy vybírali statisícové sankce. Nyní je toto zastropováno a lze tak ročně bez sankcí splatit 25% procent hypotéky. U spotřebitelských úvěru je výše stanovena na
max. 1 % doplácené jistiny.

4.Rozhodčí doložky končí

Velký nešvar úvěrů a to rozhodčí doložky končí. Mnohdy se jednalo pouze o formální institut který nejenom že vždy rozhodl ve prospěch navrhovatele, ale i dlužníkovy značně prodražil půjčku. Nově mimosoudní spory z podnětu spotřebitele budou řešit Česká obchodní inspekce, nebo Finanční arbitr.

5.Pokuty a penále jsou limitované

V případě, že dlžník bude v prodlení se splácením úvěru, věřitel si podle nové právní úpravy bude moci naúčtovat penále a smluvní pokuty jen do 70 % z výše jistiny, nejvýše však 200 tisíc korun. Další vítanou správou hlavně pro ty jenž mají úvěr oproti nemovitosti je v tzv. odkladu realizace zástavního práva. Což znamená, že od okamžiku, kdy věřitel spotřebiteli dlužníkovi oznámí, že chce prodat zastavenou nemovitost, bude mít dlužník šest měsíců na dorovnání dluhu nebo vlastní prodej nemovitosti.

Leave a Reply